ค้นหารถประจำทางยากมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมต้องการค้นหารถประจำทางไป ท่าอากาศสุวรรณภูมิ (สิ่งที่ต้องการทราบคือ รถสายนี้ สายอะไร? (S?) ต้นทางจอดที่ไหน? ผ่านที่ไหนบ้าง? ปลายทางจอดที่ไหน? ผมจึงคลิก "สายรถประจำทาง" หัวข้อ ค้นหาทาง แล้วป้อนข้อมูล ต้นทาง ถนนราชดำเนินกลาง ปลายทาง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ผลที่ได้คึอ ไม่พบป้ายรถประจำทาง โปรดค้นหาใหม่อีกครั้ง (ทั้งๆที่ความจริงมีรถประจำทางที่ต้องการผ่าน) แต่เมื่อผมคลิก หัวข้อ สายรถเมล์ กลับปรากฎว่าให้ป้อนข้อมูลว่า สายอะไร? (ถ้าไม่รู้ว่า สายอะไร? ไปไม่ถูกเลยครับ) แต่บังเอิญผมพอรู้ (เพราะใช้สาย A4 ไปดอนเมืองประจำ) ก็เลยพิมพ์ S1 ลงไป ผลลัพภ์ที่ได้คือ S1 (รถ ขสมก-รถปรับอากาศ) เช่นเดียวกับ เมื่อลองพิมพ์ A4 ผลลัพภ์ที่ได้คือ A4 (รถ ขสมก-รถปรับอากาศ) เท่านั้น อ้าววว คือผมไม่ต้องการรู้หรอกครับ ว่าเป็นรถ ขสมก หรืิอ รถร่วมบริการ ผมเพียงด้องการหารถที่จะไปที่หมายของผมเท่านั้นครับ จึงเรียนมาเพื่อท่านอาจจะปรับปรุงแก้ไขให้สะดวกแก่การค้นหาครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้บริการและ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ