ค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าอัตราค่าโดยสารรถเมล์สาย509จากวัดจันทร์ประดิษฐารามไปอนุเสาวรีย์เท่าไหร่ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ราคา 19 บาทตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จากวัดจันทร์ประดิษฐาราม เพชรเกษมซอย 48 ไปอนุเสาวรีย์ชัยฯ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ