ค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ขึ้นเมล์สาย66. เลขข้างรถ55112 ขึ้นจากพงษ์เพชรมาส่งแายทพสัมฤทธิ์ ปกติจ่ายราคา15 บาท แต่วันนี้จ่าย17บาท มีการปรับค่าโดยสารขึ้นหรอครับ