ค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 510 หมายเลข 1-70340 เก็บค่าโดยสารจากป้ายทหารไทย ถึง bts อารีย์ ราคาเกินจริง เนื่องจากนั่งทุกวันค่าโดยสารคันอื่นเก็บ 15 รถเอกชนเก็บ 14 แต่คันนี้เก็บ 20 พอถามบอกเป็นอัตราจากหอวัง ซึ่งหากเ็นตามนั้นทำไมคันอื่นๆเก็บแค่ 15 อยากให้ตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อทเ็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 510 (สีฟ้าใหม่) จากป้ายทหารไทย ไปลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ซอยอารีย์ ราคา 20 บาท ตามที่ตารางค่าโดยสารจากกรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ