ค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปรับอากาศสีฟ้า สาย 59 ทะเบียน 16-2444 อยากสอบถามราคาค่าเดินทาง จากถนนราชดำเนินมาลงที่อุรุพงษ์ ค่าโดยสารเป็นเท่าไหร่ค่ะ ใช่ 20 บาทไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใชับริการ ขสมก.ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถสาย 59 จากถนนราชดำเนินไปลงอุรุพงษ์ ค่าโดยสารราคา 20 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ