ค่าโดยสารเดี๋ยวนี้แพงจัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ได้ใช้บริการมานาน ลองใช้ดู อึ้งเลย เทียบกัน สาย69 อนุสาวรีย์ ไป สนามบินน้ำ 20บาท โอเคเลยครับ สาย...บิ๊กซีดาวคนอง ไปตลาดบางปะกอก 20บาท อึ้งเลยครับ นั่งตดยังไม่หายเหม็น ลงล่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ