ค่าโดยสารเก็บไม่เท่ากัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือปกติ นั่งจากป้ายวัดอัมพวาไปลงที่ป้าย รพ.เจ้าพระยาค่าโดยสาร14บาท แล้วขากลับ ก็นั่งจากป้าย รพ.เจ้าพระยามาลงที่ป้ายวัดอัมพวาค่าโดยสารก็เก็บ14บาท แต่เช้าวันที่4-07-2020 นั่งจากป้าย รพ.เจ้าพระยามาลงที่ป้ายวัดอัมพวา คือจะเก็บ16บาท เคยถามกระเป๋ารถคันอื่น. เค้าก็บอกว่าเก็บ14บาท แต่รถ40สีฟ้าใหม่ รถเบอร์40-42 เก็บ16บาท บอกว่ารถหมดระยะที่ป้ายตลาดพรานนก คือถ้าเกินป้ายพรานนกเก็บ16บาท แล้วคันอื่นเก็บ14บาท. ก็เลยจะร้องเรียนค่าโดยสารที่ถูกต้องคือเท่าไหร่กันแน่ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ