ค่าโดยสารเกินจริง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 145 สีน้ำเงินรุ่นใหม่ เก็บค่าโดยสารเกินจริงระยะทางไม่ถึง 4 กิโลเมตรแรก แต่คิด 20 บาท โดยมีการโต้แย้งแล้วแต่กระเป๋ายืนยันราคาเดิม 3-70485 เลขข้างรถ วันที่ 10/10/62 เวลา19.20 กระเป๋ารถเมล์ เพศชาย มีอายุ สวมแว่นตา รูปร่างเล็ก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการมิได้แจ้งป้ายที่ขึ้นใช้บริการและป้ายที่ต้องการจะลง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนดใหม่ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อบรม กำชับพนักงานให้มีจิดสำนึกผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเตร่งครัด จัดเก็บค่าโดยสารตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนดเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ