ค่าโดยสารสาย 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากประกาศต้องคำนวณแบบไหนถึงจะถูกต้อง แบบที่ 1 : 18 (ค่าโดยสารเดิมร่วมค่าทางด่วน) + 2 (ค่าโดยสารปรับเพิ่ม) + 2 (ค่าทางด่วน) = 22 บาท แบบที่ 2 : 16 (ค่าโดยสารเดิมไม่รวมค่าทางด่วน) + 2 (ค่าโดยสารปรับเพิ่ม) + 2 (ค่าทางด่วน) = 20 บาท

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า รถปรับอากาศครีมน้ำเงิน เดิมเริ่มต้นที่ 10 - 18 บาทตามระยะทาง ปรับเป็น 12-20 บาทตามระยะทาง กรณีถ้าขึ้นทางด่วน เพิ่มค่าบริการทางด่วน 2 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ