ค่าโดยสารรถเมล์ สาย 140

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย 140 จากอนุเสารีย์ ไป เซ็นทรัลพระราม 2 เก็บค่าโดยสารเท่าไรครับ และ จาก เซ็นทรัลพระราม 2 ไป ตลาดบางปะกอก เก็บค่าโดยสารเท่าไร ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 140 (สีฟ้าใหม) จากอนุสาวรีย์ชัยไปลงเซ็นทรัลพระราม 2 ราคา 27 บาท และค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 140 (สีฟ้าขาว) จากอนุสาวรีย์ชัยไปลงเซ็นทรัลพระราม 2 ราคา 21 บาทตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ