ค่าโดยสารรถเมบ์ปรับอากาศสาย76

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ค่ารถสาย 76 รถสีฟ้า จากป้ายสะแกงามพระราม 2 ถึงบ้านสีลม ราคาเท่าไร บางคันเก็บ 20 ยางคันเก็บ 25 ขอตารางค่าโดยสารด้วยครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 76 จากป้ายสะแกงาม ถนนพระราม 2 ไปลงบ้านสีลม ค่าโดยสารราคา 25 บาท ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถขอตารางอัตราค่าโดยสารได้ที่อีเมล์ 1348@bmta.co.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ