ค่าโดยสารรถตู้ ในกรุงเทพ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จะหาข้อมูล ค่าโดยสารรถตู้ ที่เป็นรถร่วม ขสมก ได้ที่ไหนคะ มีมาตรฐานการเก็บค่่าโดยสารอย่างไร? หาข้อมูลที่ไหนก็ไม่มี