ค่าโดยสารรถครีม-แดง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พอดีว่าขึ้นรถสาย54 ซึ่งปกติค่าโดยสาร 6.50 บาท แต่ทำไมขึ้นตอน ประมาน 23.45 น. ค่าโดยสารถึงเป็น 8บาทต่อคน พอดีไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าต้องเสียค่าโดยสารไม่เท่ากัน อยากสอบถามค่ะว่ามีกรณีที่ใช้บริการตอนดึกแล้วค่ารถไม่เท่ากับปกติด้วยหรอคะ