ค่ารถ 73

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลาประมาณ 23.15น. ได้ขึ้นรถเมล์ที่ป้ายต้อง siam discovery ตรงข้ามกับลิโด้ ไปลงบิ๊กซีรัชดา ซึ่งปกติจ่ายค่ารถเมล์ 25 บาทแต่วันนี้กระเป๋ารถเมล์บอก 17 บาท เลยอยากสอบถามว่าตกลงค่ารถเมล?กี่บาทกันแน่ แต่ปกติคือจ่าย 25 บาทตลอดค่ะ ทะเบียนรถ 13-1505 หมายเลขข้างนถ 8-67148 ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าโดยสาร ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 73 จาก siam discovery ตรงข้ามกับลิโด้ ไปลงบิ๊กซีรัชดา ราคา 17 บาท ตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด หากผู้ใช้บริการพบเหตุการณ์ พนักงานเก็บค่าโดยสารเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ขอรายละเอียด สายรถ วันเวลา สถานที่จากไหนไปไไหน หมายเลขรถ ทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อตรวจสอบหาพนักงานผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ