ค่ารถเมล์ 73ก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่าค่ารถเมล์ 73ก จากสถานทูตจีนไปเยาวราชเท่าไหร่คะ

เรียนผู้ใช้บริการ จากสถานฑูตจีนไปเยาวราชสาย 73 ราคาค่าโดยสาร 17 บาท สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด