ค่ารถเมย์ปรับอากาศ ngv สีฟ้าคันใหม่ระไม่เกิน 4 กิโล

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมย์จากเดอะมอลล์บางกะปิเป็นประจำค่ะ จะขึ้นสาย 145 กับ 514 ทำไมเก็บ 20 บาทอ่ะค่ะ ในเมื่อระยะทางไม่เกิน 4 กิโล (แต่บางคันก้เก็บ 15 บาทแต่เจอแค่ 2 ครั้ง) ส่วนใหญเก็บ 20บาท ขอมาตรฐานการเก็บของพนักงานหน่อยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสสอบข้อมูล ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการมิได้ให้ข้อมูลว่าโดยสารจากเดอะมอลล์บางกะปิไปลงป้ายไหน จึงไม่สามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารให้ได้ ทั้งนี้ ขสมก. ได้อบรมกำชับพนักงานเก็บคาโดยสารให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่ดี จัดเก็บค่าโดยสารตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนดเท่านั้น หากพนักงานฝ่าฝืนมีความผิดตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ