ค่ารถปอ.น้ำเงินใหม่ กิ่งเพชร-เทเวศร์ ขึ้น 9 บาท เลยนะ ระยะทางยังไม่ถึง 4 กม. เลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ค่ารถปอ.น้ำเงินใหม่ ขึ้นจากกิ่งเพชร ลงเทเวศร์ จากเดิม 11 บาท ขึ้นเป็น 20 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท!!!! เลยนะ ระยะทางยังไม่ถึง 4 กม. เลย แค่ 3.4 กม. เองนะลูกพี่ มันแพงเกินไป!!

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ