คุณลุงกระเป๋ารถเมล์สาย136

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
2/1/2018 ถึงชานชลา 10.25 น. คุณลุงกระเป๋ารถเมล์สาย136 บริการดีมากๆเลยค่ะ มีการแจ้งบอกป้ายถัดไป และคุณลุงอารมณ์ดีมากๆค่ะ พูดจาไพเราะ ดิฉันลงป้ายสุดท้าย คือ ในหมอชิต คุณถามว่าจะไปไหนและมีการแนะนำ ว่าจะต้องไปยังไง ขอบคุณลุงเค้าไปแล้วค่ะแต่ปลื้มที่เจอคนแบบนี้และอยากให้บริการแบบนี้ตลอดไป มีหมายเลขรถด้วยนะคะ 4-80264 11-8703 ไม่มั่นใจว่าอันไหนค่ะ เห็นแต่ตัวเลข ไม่เห็นตัวหนังสือเพราะสายตาสั้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป (ตามเอกสารแนบ) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ