คุณภาพการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อไหร่ ขสมก จะปรับปรุง รถ ซึ่งสภาพเก่าและชำรุด รถแอร์บางคันก็ร้อน โดยเฉพาะในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ไม่มีความทันสมัยของบริการ อยากให้เอาประเทศเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่าง เช่น เกาหลีใต้ 1. อยากให้มีสมาร์ทการ์ดเวลาจ่ายเงินไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมย์ 2.เพิ่มจำนวนรถเพราะจำนวนคนใช้บริการเพิ่มขึ้นเยอะ 3.ต้องการให้มีป้ายบอกเวลาว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึง 4.ปรับปรุงคุณภาพรถให้สะอาด 5.ปรับปรุงคุณภาพ การขับรถ มันอาจจะแก้ยากและใช้เวลา แต่ดิฉันว่ามันก็ควรจะพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงจะได้ดีขึ้นค่ะ