คำพูดคำจาของพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานพูดจาเสียงเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ ฟังแล้วไม่เหมาะสมที่จะมาทำงานบริการประชาชนเลย ตะคอกใส่ ผู้โดยสารมองกริ่งไม่เห็นก็พูด ก็บอกเขาดีๆก็ได้ ไม่ไหวๆ ขอบ่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ