คัองเรียนพฤติกรรมกระเป๋ารถเมล์ สาย207

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
นั่งรถเมล์สาย 207-32 ช่วงเวลาประมาณ20.50น. กระเป๋ารถเมล์ ใช้วาจาไม่เหมาะสม มีลักษณะกวนผู้โดยสาร และไม่สุภาพ อยากให้ปรับปรุงด้วยค่ะ

เรียนคุณ Kanyapat ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยัง บริษ้ททีบัสทรานสปอร์ต จำกัด ให้อบรมตักเตือนพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย ปอ. 207-32 ทะเบียน 15-3972 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ การให้บริการด้วยความสุภาพ ปลอดภัย ตาม พรบ. ขนส่ง กำหนดไว้โดยเคร่งครัด หากตรวจพบข้อร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวอีก องค์การจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.