คอนโดแถวประชาชื่น-พงษ์เพชร ไป โรงพยาบาลรามา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากคอนโดลุมพินีวิวล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร เดินทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องนั่งรถเมล์สายไหนไปคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย 67 สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ