ความสะอาดรถเมล์ แอร์ สีเหลือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ความสะอาดภายใน ควรปรับปรุงมาก เศษฉีกตั๋วโดยสารเป็นร้อยใบ เกลื่อน คราบดำ เบาะขาด ช่องแอร์ชำรุด ไฟชำรุด อยากทราบว่าทางองค์กรไม่มีการจ้างทำความสะอาดภายในเลยหรอครับ สภาพเหมือนไม่เคยทำความสะอาดเลยตั้งแต่เริ่มวิ่งครั้งแรก