ความสะอาดของรถปรับอากาศทั้งของขสมก. และรถร่วม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถป.อ.ทั้ง ขสมก. และรถร่วมไม่เห็นจะสะอาดเลย ทั้งฝุ่น ทั้งเศษตั๋ว เกลื่อนไปหมด บางคันก็มีถุงพลาสติกบ้าง สารพัด ไม่ต้องระบุหรอกว่าสายไหนบ้าง ก็ทั้งนั้นแหละค่ะ กระเป๋ารถเมล์ก็ควรจะทำบ้าง กวาดก็ยังดี ถูด้วยคงลำบาก ถ้าจะให้ผู้ใช้บริการได้รับสุขอนามัยที่ดี ก็ควรจ้างพนักงานทำความสะอาดที่เขาเป็นมืออาชีพมาทำเลยค่ะ จะได้ล้างแอร์บ้าง ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานประจำรถดูแลรักษาความสะอาดของรถก่อนออกให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ