ความสกปรก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วัตถุประสงค์คุณภาพ ของ ขสมก คือ สะอาด .... ข้อแรกก็ตกแล้วค่ะ รถเมล์แต่ละคันคงไม่เคยเจอน้ำยาทำความสะอาดเลย. จับดำเป็นยางเหนียวยอู่ชั่วนาตาปี