ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ทาง ขสมก สำรวจพฤติกรรมการขับรถของ ขสมก และรถร่วม ปัจจุบันเห็นได้ทั่วไปที่จะเห็นรถเหล่านั้นวิ่งขวา พอถึงป้ายถึงปาดเข้าซ้าย ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้รถติด ยังเจอเรื่องจอดรับนอกป้าย จอดเลนส์2-3 อยากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้ ปลูกฝังนิสัยการขับขี่ที่ดี เอาจริงกับเรื่องพวกนี้ อยากให้ลองไปดูที่บีทีเอสหมอชิตว่าทุกวันนี้เป็นยังไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ