ความถี่ของรถ179 กับเสริมรัชโยฯ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถบางครั้งมาติดๆกันแล้วเว้นช่วงไปนานมาก อยากให้จัดการให้ดีกว่านี้ แล้วรถเสริมนี่มีไว้ทำไมครับ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ