ความคิดเห็นของผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เท่าที่สังเกตและใช้บริการ อนึงแต่ละเขตการเดินรถ1-8 ทำไม่เหมือนกัน หน่วยงานเดียวกัน แต่แปลกมาก บางเขตนั่งได้ปกติ ส่วนอีกเขตนั่งเว้นระยะห่างสังคม อนึ่ง ควรทำให้เหมือนกัน เพราะคมนาคมอื่น รถไฟฟ้า รถไฟ เรือ ยังนั่งตามปกติ ไม่เว้นระยะห่างทางสังคม เพราะคนแน่นนั่งได้ บางคัน พนักงานเก็บค่าโดยสาร บอกห้ามบอก ซึ่งเคยโทรสอบถามไปทางศูนย์รับเรื่องฯ บางว่า ตามนโยบาย ซึ่งแต่ละเขตทำไม่เหมือนกัน เท่าที่สังเกต พนักงานเก็บค่าโดยสาร บางท่าน บอก " นั่งได้ " ส่วนบางท่านบอก " ห้ามนั่ง " ซึ่งหน่วยงานเดียวกัน แต่รูปแบบแต่ละเขตการเดินรถทำไม่เหมือนกัน อันนี้สังเกตเท่าที่ทราบ น่าจะแก้ไขทำให้เหมือนกันจะดีกว่า และประเด็นที่2 พนักงานเก็บค่าโดยสาร ควรสวมถุงมือ ขนาดเก็บค่าโดยสาร เพราะต้องสัมผัสเหรียญ / ธนบัตร / บัตรโดยสาร อันนี้คือสิ่งที่ผู้โดยสารเห็น ที่ควรสวมใส่ขนาดปฎิบัติงาน เพิ่มความปลอดภัยจากโควิด19 ซึ่งพนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานขับรถ ควรสวมใส

รับทราบจะได้นำเข้าที่ประชุม เพื่อจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน