ควรเสริมในจุดที่สามารถต่อรถไปยังปลายทางได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 195 ที่เสริมบางปะกอก ควรจะเสริมบางปะแก้ว กลับรถตรงวัดนาคเหมือนสาย 20,21,105 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถต่อรถสาย 68,101,147,720 ที่ป้ายบางปะแก้ว ไปยังปลายทางเดอะมอลล์ท่าพระได้ การเสริมบางปะกอกไม่มีรถเมล์สายอื่นไปเดอะมอลล์ท่าพระเลย ฝาก ขสมก. พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข รถเมล์เสริมก็ควรที่จะเสริมในจุดที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อรถได้อย่างสะดวก

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ทาง ขสมก.รับทราบขัอมูลเเล้วจะได้ปรับปรุงเเก้ไข เพื่อให้คุณผู้โดยสารได้รับความสะดวกต่อไป ไดรับความสะดวกที่สุดในการเดินทาง ขอบคุณผู้ใช้บริการ