ควรเพิ่มสายการเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มสายการเดินรถ เส้น มีนบุรี-ปากเกร็ด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ