ควรรอบวิ่งรถสาย555 หรือเพิ่มปริมาณสาย555 ในช่วงเช้า และเย็น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรรอบวิ่งรถสาย555 หรือเพิ่มปริมาณสาย555 มีการวิ่งที่น้อยมาก รอนาน มากคะ ทั้งเวลา เช้าและเย็น รอเกินครึ่งชม.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)