ควรยกเลิกรถเสริมที่หมดระยะก่อนสุดสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 67 แค่รอรถครั้งนึงประมาณครึ่ง ชม แต่พอมากลับเป็นรถเสริมหมดระยะแค่สามย่าน ทำให้ต้องรอเป็นชม ถึง ชมกว่า ยิ่งมีปริมาณรถน้อยอยู่แล้ว ควรยกเลิกรถเสริมให้ทุกคันไปสุดระยะทั้งไปและกลับ โดยเฉพาะรถเสริมช่วงเวลาเร่งรีบ และเลิกงาน ขึ้นไปอ่านป้ายไม่ทัน รถเมย์แดง กระเป๋าผู้หญิงชักสีหน้า พูดจาไม่ดีว่าไม่รู้จักอ่านป้าย คนไม่คุ้นเส้นทาง รอแค่รถเมย์ตามเลขสายยังต้องมาดูป้ายเสริมอีก ไม่ควรมีเลยจริงๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)