ควรพิจารณาเพิ่มเส้นทางของสายรถประจำทางเพิ่มเติม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่อยู่บริเวณปากเกร็ดและรังสิตต้องเข้าสู่ตัวเมืองในบริเวณรัชดา-เพรชบุรี-พัฒนาการ ซึ่งปัจจุบันมีสาย 206 เพียงสายเดียวเท่านั้นที่ผ่านจากเกษตร-รัชดา-เพรชบุรี-พัฒนาการ (จากการสังเกตมีจำนวนรถที่ให้บริการมีจำนวนน้อย ทั้งยังมีพฤติกรรมมาในระยะติดๆ กัน ทำให้บางช่วงรถขาดระยะเป็นชั่วโมง) ทำให้ประชนชนจำนวนมากต้องเดินทางมาต่อรถ 206 ที่เกษตร หากผู้เกี่ยวข้องเห็นควรว่าต้องการปรับปรุงการบริการที่เข้าถึงผู้ใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจัง ควรพิจารณาเพิ่มเส้นทางสายรถที่ให้บริการจากปากเกร็ดและ/หรือรังสิต-วิภาวดี-รัชดา-เลี้ยวแยกอโศก-เพรชบุรี-พัฒนาการด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและจะนำข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ