ควรปล่อยรถเมล์สาย141 สายตรงสลับกับสายเสริม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย141 รถวิ่งถึงจุฬาฯ กว่าจะฝ่าการจราจรที่ติดขัดทั้งขาไปและขากลับ (อาทิ สยาม, สามย่าน, แยกสาทร, บ่อนไก่ เป็นต้น) ทำให้รถขาดระยะนานมาก ควรจัดรถเมล์สายตรงสลับกับรถเมล์สายเสริมถึงคลองเตย ในช่วงเวลาเร่งด่วน 6.00 - 9.00 และ 17.00 - 19.00 น. น่าจะช่วยได้มากนะค่ะ เพราะเวลารถผ่านมาคลองเตยจะพบว่ามีผู้โดยสารรออยู่มากค่ะ ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่มาก และสอบถามเพิ่มเติม ในช่วงปิดเทอมทำไมรถเมล์เสริมถึงไม่มีเลยค่ะ ผู้ใช้บริการสายนี้ไม่ใช่มีแค่นักเรียนเท่านั้น คนทำงานใช้บริการก็เยอะอยู่นะค่ะ ช่วยประสานงานแจ้งด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ