ควรปรับปรุงกับพนักงานบางท่าน สาย510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย510 เมื่อตอนเย็นได้ขึ้นรถสายนี้หลับบ้าน ปกตก้ใช้บริการบ่อยๆแต่วันนี้เราก้ขึ้นรถปกติพอใกล้ถึงป้ายก้เตรียมกดกริ่งจะลง แต่รถตอนนั้นค่อนข้างจิดแล้วรถก้ขับอยู่เลนส์ขวาดราก้เลยกดกริ่งก่อนถึงป้ายเพราะกลัวรถจะเบี่ยงรถมาเลนส์ซ้ายเพื่อจะจอดไม่ทัน แต่เราก้กดก่อนจะถึงป้ายไม่ไกลน่ะประมาณ 100 เมตร แต่รถกลับขับเลยป้ายเราก้กดย้ำๆบอกให้จอดค่ะ แล้วพนักงานก้พูกว่าทำไมไม่กดก่อนจะถึงหละ นี่มันเรยยมาแล้วจะจอดยังไง เราก้ตอบว่าก้กดไปก่อนแล้วน่ะ พนักก็มองเราด้วยสายตาที่แบบว่าเราผิดแล้วบ่นกับผดส.ที่ยั่งใกล้กันอีก พนักงานขับรถก็เลยจอดให้ลงกลางทาง นี่คือการให้บริการ?เอางี้คุณไม่ได้บริการให้มันดีเลิศหรอก แค่ช่วยทำกิริยาให้ดีหย่อยเพราะอยู่ในช่วงปฏิบัตรงาน เราแค่อยากฝากเคสนี้ให้หน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงด้วย ไม่อยากให้รับเรื่องไว้ ปล่อยผ่านแล้วหายไป ปัญหาในเล็กก้จริง...แต่ถ้าเป้นแบบนี้..กับคนอื่นๆ..จะกลายเป้นปัญหาใหญ่ ** ขอบคุณค่ะ **

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ