ควรทำแอพดูรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรทำแอพออกมาไวๆ จะได้ติดตามรถว่าถึงไหนแล้ว เพื่อจะได้วางแผนการเดินทาง และคนกลับรถดึกๆหรือเที่ยวสุดท้ายจะได้รู้ว่าจะมีรถมาอีกหรือไม่