ควรทบทวนการเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์สาย 150

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันเป็นคนที่ใช้เส้นทางจากบางกะปิไปปากเกร็ดทุกวัน และใช้บริการสาย 150 มาหลายปี โดยไม่ต้องต่อรถหลายต่อ เนื่องจากต้องขนสัมภาระหนักมาก จึงไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนเส้นทางสาย 150 เพราะเดิมเส้นมีนบุรีไปปากเกร็ดมีรถตู้ให้บริการจำนวนมากอยู่แล้ว ทำไมจึงให้วิ่งทับซ้อนกัน ในขณะที่เส้นบางกะปิ-ปากเกร็ดขาดรถให้บริการสาธารณะตลอดมา แม้จะมีสาย 150 ก็ไม่เพียงพอในเวลาเร่งด่วน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามทีท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 150 วิ้งทับซ้อนกันนั้นได้รับเรื่องแล้วจะเสนอตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ