ควรจัดการเดินรถให้รองรับการใช้บริการที่ดีกว่านี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีครับผมใช้บริการสาย515จากศาลายาไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นเวลา09.22น.เลขข้างรถ6-56089 ตอนขึ้นรถไม่คนแน่น แต่เมื่อวิ่งไปกลางทาง จำนวนผู้โดยสารขึ้นใช้บริการเยอะมาก แน่นจนแออัด ได้ยิน พกส.บอกว่ารถห่างๆซึ่งตัวผมได้ยินไม่ถนัดเพราะคนแน่นมาก ตลอดทาง จึงอยากให้จัดการเดินรถที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับ ทั้งๆที่ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนจึงไม่ควรจัแน่นมากขนาดนี้และอาจเป็น จุดเสี่ยงของมิจฉาชีพได้เพราะผู้โดยสารแน่นเบียดเสียด รวมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยจะขึ้น-ลงแต่ละป้ายเข้าออกลำบาก จึงอยากให้จัดการเดินรถให้รองรับการใช้บริการของประชาชาชนได้ดีกว่านี้ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ