ควรจะพัฒนาการบริการหน่อยให้คนมายืนรอรถเมย์สาย ปอ 68 ตั้ง1 ชม มันเกินไปหน่อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วิ่งรถช้ายังไงก็ช้าอยู่แบบนั้นไม่รู้จักปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นมีอย่างเหรอให้มารอขึ้นรถเมย์สาย ปอ 68 1 ชั่งโมงควรปรับเปลี่ยนได้แล้วหรือพัฒนาทำแอพที่สามารถดูว่ารถวิ่งมาถึงไหนแล้วไม่ใช่ให้มายืนรอประเทศไทยจะไม่พัฒนาบ้างเลยเหรอไงประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วไม่ใช่เอาแต่เอาเงินเข้ากระเป๋าดิพัฒนาบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ