ควรจะปรับปรุงพนักงานขับรถ 156 รึยัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 156 โบกแล้วไม่รับผู้โดยสาร เวลา 3 ทุ่ม 36 โบกมา 2 คันไม่รับ ทั้ง 2 คัน ถ้าขับรถเมล์แล้วไม่รับผู้โดยสาร สมควรให้ขับอีกหรอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ