คนเก็บค่าโดยสารใช้กิริยาการพูดที่ไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนเก็บค่าโดยสาร ประจำสาย 47 คันหมายเลขที่ 4-80236 เป็นป้าผู้หญิงตัวอ้วน ใช้กิริยาการพูดไม่เหมาะสมด้วยเหมือนไม่พอใจ "ทำไมไม่ไปนั่งล่ะค้า" ซึ่งผมก็บอกกลับปกติว่า "เดี๋ยวก็ลงแล้วครับ" ซึ่งจริงๆแล้วผมขึ้นมาจากป้ายจุฬาฯ (คณะนิติศาสตร์) เพื่อมาลงที่หน้า MBK ครับ ขอให้มีการตรวจสอบด้วย เพราะว่ามีการร้องเรียนต่อ ขสมก. ถึงสาย 47 คันหมายเลขที่ 4-80236 ในเรื่องอื่นๆ อีกหลายคน โดยทาง ขสมก. เคยตอบกลับไปว่าจะมีการตรวจสอบและปรับพฤติกรรม แต่ทำไมป้าคนเก็บเงิน ประจำสาย 47 คันหมายเลขที่ 4-80236 ยังมีพฤติกรรมไม่เปลี่ยน ขอให้ทาง ขสมก. มีการตรวจสอบและติดตามทุกครั้ง เพื่อให้ป้าคนเก็บเงินคนนี้มีความประพฤติที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจต่อการบริการตลอดไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ