คนมาร้องเรียนเลยเยอะแต่ไม่ดำเนินการอะไร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีคนมาร้องเรียนต้องเยอะแต่ไม่ปรับปรุงแก่ไขเลยแล้วจะมีมาให้ร้องเรียนเพื่ออะไรคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว กรณีร้องเรียนพฤติกรรมการให้บริการของพนักงาน ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)