คนบนรถแน่นโดยไม่มีแม้แต่ระยะห่าง สาย2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถแน่นมากค่ะ รับคนขึ้นเรื่อยๆๆ ไม่มีการแจ้งผู้โดยสารว่ารถแน่น ที่นั่งมีป้ายห้ามนั่ง แต่คนยืนไหล่ชนไหล่หลังเบียดกัน ยืนสามแถวบนรถแดงค่ะ สาย2 เบอร์ 13-40214 ขึ้นจากป้ายโคเรียนทาวน์ ช่วง17.10 ไปกองสลาก มีรูปด้วยนะคะ แต่ไม่มีให้แนบรูป ขอลงในโซเชียลของตัวเองละกันค่ะ แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ