คนขับไม่มีมารยาทเลยค่ะ สาย510 1-19 คันสีแดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์สายสีแดง 510 1-19 เลขทะเบียน 11-8636 1-40329 คนขับสูบบุหรี่บนรถไม่พอ ผู้โดยสารจะลงป้ายถัดไป กดกริ่งเพื่อจะลงรถแล้ว คนขับมองถาม ลงป้ายไหน ผู้โดยสารตอบลงป้ายวัดไผ่ตัน คนขับบอก จะลงทำไมไม่กดกริ่ง เราก็งงผู้โดยสายก็กดกริ่งไปแล้ว คนขับบอก กดใหม่สิ กดดังๆ คือแบบผู้โดยสารกดกริ่งแล้ว คนขับหูไม่ได้ยินหรืออย่างไร ยังจะมีมาให้กดใหม่ถึงจะเปิดประตู คนขับพูดจาไม่ดีมาก คนขับควรปรับปรุงเรื่องมารยาทนะคะ ผู้โดยก็จ่ายเงินเพื่อนั่งรถเมล์นะคะ ไม่ได้นั่งฟรีค่ะ ควรปรับปรุงมารยาท ปรับปรุงการบริการด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก ห้ามทั้งพนักงานและผู้โดยสารสูบบุหรี่บนรถโดยสารสาธาระณะโดยเด็ดขาดขสมก.จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)