คนขับรถ ปอ. 140 ทะเบียน15-3724

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรอบรมพนักงานขับรถเรื่องมารยาทนะคะ โดยเฉพาะ คนขับรถ ปอ.140. ทะเบียน 15-3724. พูดจาแย่มาก ด่าทุกอย่างที่ขวางหน้า ไม่มีมารยาทในการขับรถ รบกวนช่วยพิจารณาด้วยค่ะ วันที่ 15/08/2561

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.140 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ