คนขับรถเมล์สาย4สีน้ำเงิน ปรับอากาศ ขับรถไม่ค่อยโอเค

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่24/06/2563 รถเมล์สาย4-4043 ทะเบียน12-2769 คนขับชอบขับรถเร็ว พอจะถึงป้ายก็จะเหยียบเบรกทันที ไม่มีการค่อยๆผ่อนความเร็ว ผู้สูงอายุบางท่านแทบจะจับเสาไว้ไม่อยู่ พบพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะ ไม่ปรับปรุงสักที

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ