คนขับรถเมล์สาย 30 เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 12 ก.ย. 57 เวลาประมาณ 17.30 น. รถเมล์สาย 30 สีครีม - น้ำเงิน เลขข้างรพ 30-23 ทะเบียน 12-0077 กทม. ขับรถด้วยความประมาท ขณะขับรถอยุ่บริเวณศรีย่าน เกียกกาย ได้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและมองหน้าจอโทรศัพท์เป็นระยะๆ และขับรถโดยไม่จับพวงมาลัย ลักษณะคล้ายพยายามค้นหาเบอร์โทรศัพท์ขณะขับรถ (โทรศัพท์ระบบสัมผัส ต้องใช้สองมือในการจับและสัมผัสหน้าจอ) และพูดคุยกับผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งน่าจะรู้จักกัน เจ้าหน้าที่รับเรื่องโปรดตักเตือนพนักงานขับรถด้วย เนื่องจากเป็นการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ อาจก่อให้เกิดความเสียหาต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร พนักงานขับรถควรมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและผู้โดยสารทุกคน

เรียน คุณวนารี รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษพนักงานประจำรถที่กระทำผิดระเบียบองค์การต่อไป