คนขับรถเมล์พูดจาไม่สุภาพใส่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถเมล์ ชื่อ ธีร์รีร์ ศรีนิธิภาสุรเมชิน หมายเลขข้างรถ 1-70298 ทะเบียน16-2521 สาย 510 มธ - อนุสาวรีย์ ต่อว่า เนื่องจากเราสอบถามว่าลงตรงไหนได้บ้าง เพราะไม่เคยขึ้นจึงไม่ทราบมาก่อน เค้าหงุดหงิดที่เราไม่รู้ จึงด่าทอว่า “ไม่รู้เรื่อง วันหลังก็ไม่ต้องขึ้น เรียนมากี่ปีแล้วไม่รู้ว่ารถจอดตรงไหน วันหลังถ้าไม่รู้ก็ลงไปเลย เสียเวลา”

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ