คนขับรถเมย์ สาย ปอ 29 รังสิต

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อตอนวันที่ 31/01/58 เวลา 22.40น. ผมได้ใช้บริการ ปอ29 ขึ่นจาก ป้าย ปตท.เพื่อจะกลับบ้านที่รังสิต ระหว่างนั้นก็ไม่มีเหตุการอะไรทีผิตปกติ เพราะผมนั้งอยู่ หลังสุด ผู้โดยสารเต็มขันรถเพราะเป็นเวลาเลิกงานจากห้าง คนขับรถได้ขับรถแบบปาดไปมาเบคแรงแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คงเป็นปกติอย่างที่เคย เหตุการต่อไปนี้เป็นเหตุการที่ไม่ขาดคิดคือ พอมาถึงป้ายที่จะลงฟิวเจอร์รังสิต คนขับรถตะโกนดาผู้โดยสารในรถรุนแรงและด้ายลุกออกมาจะทีขับยืนชี้หน้าคนโดยสารทุกคนว่า ไอเฮียคนไหนกดกริ่งมึงจะรีบกดทำเฮียอะไร และไม่เปิดประตูให้ลงจากรถ ทีสำคัญมากคือ คนขับรถมีอาการเมาสุรามาก ดีนะครับผมคุมสะติไม่เอาเรื่องในเวลานั้น เพราะในรถมีเด็กเล็กอยู่ด้วย