คนขับรถสาย70จอดกลางทางให้กระเป๋าลงไปซื้อโจ๊ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เวลาประมาณ 22.13 รถเมล์สาย70 ป้ายทะเบียน 12857 เลขข้างรถ 755172 คนขับรถที่เป็นผู้หญิงถักเปียสองข้าง ได้ทำการจอดบริเวณข้างทางเป็นเวลาประมาณสิบนาที เพื่อให้กระเป๋ารถเมล์ลงไปซื้อโจ๊ก ทั้งๆที่ยังมีผู้โดยสารอยู่บนรถ??? ทุกคนก็มีจุดหมายปลายทางที่ต้องกลับไม่ว่าผู้โดยสารจะเหลืออยู่สักกี่คน พนักงานในองค์กรของคุณไม่ควรใช้ทรัพย์สินขององค์กรมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้ มันไม่ใช้เรื่องที่ผู้โดยสารจะต้องมารอพนักงานของคุณซื้อของ เพียงแค่การจราจรบนรถเราก็เสียเวลาไปมากพอแล้ว ทราบเรื่องแล้วรบกวนดำเนินการและรายงานผลด้วยจะดีเป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณที่ทำให้เราเสียเวลา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ